فرهاد فخرالدینی، موزیسینِ خستگی‌ناپذیر که بیش از نیم‌قرن است،...