منو
دَمام

دَمام، سازیست که درتقسیم‌بندی سازها جزو سازهای کوبه‌ای است با نوسان پوست به صدا در می‌آید و در دسته سازهای کوبه‌ای استوانه‌ای شکل قرار می‌گیرد. دمام بیشتر در جنوب ایران بویژه در بوشهر رایج است. منشاء و تاریخچه  آنچه از تصویر نگاری‌های گذشته مشهود است حداقل در ۴۰۰۰ سال...

ادامه مطلب